reviews

כמה זמן יקח לי להחלים משבר בקרסול


הדבר אינדיווידואלי ותלוי בסוג השבר, ברמת התפקוד של המטופל, ובנחישות ודרגת השיקום.  ישנם מטופלים הרצים למרחקים ארוכים 3 חודשים לאחר השבר וישנם מטופלים שזקוקים לעזרת קביים במהלך 4-6 חודשים לאחר הניתוח. באופן כללי, טווחי הזמנים הנחוצים להחלמה  נעים בין 3 ל-6 חודשים כאשר שיפור במצב יכול גם להתרחש עד שנה ואף שנתיים לאחר הניתוחRead More

מהם הסיכונים בניתוח לאיחוי שבר בקרסול


כל ניתוח, קטן או גדול כרוך בסיכונים. הסיכון ההרדמתי תלוי בגיל ובמצב הבריאותי והוא קטן בד"כ. סיכון לזיהום עומד על אחוזים בודדים. פגיעה בעצבי תחושתיים, כשלון של הקיבוע או חוסר איחוי גם הם סיכונים קיימים אם כי באחוז קטן יחסית.Read More

מתי חייבים לבצע ניתוח בשבר בקרסול


במידה וקיימת תזוזה משמעותית בין העצמות או מדובר במספר שברים שעלול ליצור חוסר יציבות, או שילוב של שבר וקרע ברצועות הקרסול, אזי יש צורך בטיפול ניתוח על מנת לקבל תוצאה תפקודית אופטימאלית לאורך שנים רבות.Read More